15.01 – XVI Przegląd Grup i Zespołów Kolędniczych w GCKSiT w Kodniu

20.01 – Kulig i Ognisko uczestników ŚDS i WTZ Kodeń

26.01 – I Powiatowy Zimowy Turniej Tenisa Stołowego w GCKTiS w Kodniu

06.02 – Turniej Tenisa Stołowego dla uczestników ŚDS i WTZ w Kodniu

09.02 – Bal Karnawałowy w GCKSiT zorganizowany przez WTZ w Kodniu

21.02 – Wizyta W-ce Wojewody Lubelskiego i Dyrektora Wydziału Polityki SPołecznej